Insolvence

Insolvence

Dobrý den
Jsem od září 2020 v insolvenci pobiram invalidní důchod 3 stupně a pracuji na zkrácený úvazek kde mi strhávají zákonem danou částku. Bohužel mi při zdražení nezabývají peníze na životní potřeby a tak jsem si našla další brigádu prosím kolik mi z dalšího příjmu budou strhavat peněz.
Cca v lednu 2023 bych měla mít zaplacené 100% dluhu z nynějšíma splátkami takže dříve než za tři roky
Děkuji za odpověď Kapinova

Odpověď

Dobrý den,

pobírá-li dlužník více příjmů (typicky mzda/odměna a důchod), pak se srážky provádějí zpravidla ze součtu všech jeho postižitelných příjmů, jako by měl dlužník pouze jeden příjem. O tom, že jste si našla další zaměstnání, musíte informovat Vašeho insolvenčního správce a také soud. Soud by pak měl vydat usnesení, kterým změní způsob provádění srážek tak, že všem Vašim plátcům příjmů přikáže, aby celý Váš příjem vypláceli na účet insolvenčního správce, a insolvenčnímu správci přikáže, aby ze součtu všech Vašich příjmů provedl příslušnou insolvenční srážku a zbytek (tzv. nezabavitelnou částku) aby Vám vyplatil.

V případě, že by Vám nezabavitelná částka nestačila na úhradu nezbytných nákladů (bydlení, strava, léky), může požádat soud o navýšení nezabavitelné částky. V žádosti musíte podrobně uvést a doložit, jaké jsou Vaše nezbytné náklady, jaká nezabavitelná částka Vám zůstává nyní a o jakou částku byste chtěla nezabavitelnou částku navýšit. Soud však Vašemu návrhu nemusí vyhovět, příp. může nezabavitelnou částku navýšit o částku podle své úvahy.