Co pro mě bude znamenat insolvence?

Co pro mě bude znamenat insolvence?

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na několik otázek. Za prvé.. co je lepší refinancování nebo insolovence.? Za druhé.. můžu si po insolovenci která byla řádně splněna a splácena. Zase někdy půjčit.? Myslím tím na hypotéku. A nebo budu mít do konce života utrum.A za třetí.. musím mít nějakou pohledávku po 30 denní splatnosti nebo i více pohledávek. Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

z finančního hlediska je obecně “výhodnější” oddlužení (insolvence), protože toto řešení znamená splácení max. na dobu 5 let (při refinancování byste splácel pravděpodobně déle), a v drtivé většině případů zaplatí dlužník mnohem méně, než kdyby refinancoval. Nevýhodou oddlužení je záznam v insolvenčním rejstříku (údaje se vymažou až po uplynutí 5 let od skončení insolvenčního řízení). Nemáte-li zatím negativní záznam v bankovním či nebankovním registru, příp. v registru SOLUS, pak v případě, že byste chtěl v blízké budoucnosti získat další úvěr (např. hypoteční), je “výhodnější” refinancování, abyste nefiguroval v žádných negativních registrech (tedy ani v insolvenčním rejstříku), jinak by získání dalšího úvěru bylo prakticky nemožné (minimálně po dobu 5 let od skončení insolvenčního řízení).

Návrh na povolení oddlužení (insolvenční návrh) může podat dlužník, který má více věřitelů (min. dva), závazky (min. dva, přičemž každý u jiného věřitele) po splatnosti déle než 30 dní a tyto závazky není schopen plnit, přičemž se má za to, že je není schopen plnit, jestliže je neplatí déle než 3 měsíce (počítáno od jejich splatnosti), nebo zastavil podstatonou část plateb svých závazků/splátek (neplatí většinu svých závazků/splátek), anebo uspokojení některé splatné pohledávky nelze dosáhnout exekucí. Dlužník také může podat insolvenční návrh, platí-li dosud řádně své závazky, ale v dohledné době nebude schopen platit ani polovinu svých závazků/splátek.