Přijde přítel v insolvenci o byt?

Přijde přítel v insolvenci o byt?

Dobrý den,
Přítel by rád řešil své dluhy, napadlo nás že by si mohl vyřídit insolvenci.
ALE žije v bytě, který si odkoupil dřív za 200tis, je družstevní. Má to nějaký vliv na vyřízení insolvence? Rád by řešil dluhy nějakou cestou.

Odpověď

Dobrý den,

pokud dlužník vlastní byt (družstevní nebo v osobním vlastnictví), může dojít v rámci insolvenčního řízení k jeho prodeji, ledaže v tomto bytě dlužník fakticky bydlí a hodnota tohoto bytu dle znaleckého posudku nepřesahuje hodnotu tzv. chráněného obydlí. Výpočet hodnoty chráněného obydlí je složitější (zjednodušeně řečeno se jedná o průměrnou cenu, za kterou se nemovitosti prodávali v posledních 3 letech v dané lokalitě, vynásobenou koeficientem růstu cenu a dále vynásobenou koeficientem počtu osob, které nemovitost obývají). Tento výpočet provádí insolvenční správce poté, co předmětný byt zapíše do soupisu (seznamu) majetku. Výši chráněného obydlí lze sice zjistit před podáním insolvenčního návrhu, ovšem tržní hodnota je zjištěna až po rozhodnutí o úpadku, resp. až po zapsání nemovitosti do soupisu (seznamu) majetku. Problém je v tom, že v případě, že zjištěná tržní hodnota nemovitosti bude vyšší než hodnota chráněného obydlí, bude docházet k jejímu prodeji, přičemž dlužník to již nemůže zastavit. Je tedy otázka, zda je dlužník ochoten podstoupit toto riziko.