Insolvence

Insolvence

Splácím Exekuci 300 000 kč.od roku 2004 splácim exekuci a jsem také v důchdu. V květnu 2020 jsem požádal přes advokáda žádost o odlužení.Zaplatil jsem 5000kč.Od záčátku exekuce byla splacena částka celkem 468 990kč.
Insoleční správce vůbec nepřihlížel k splacené částce.Insolvence mi nařídila
splácet 4200kč podobu 3 roků.Je toto správné rozhodnuti, když insolveční zákon říká,že ůroky a pokuty jsou podřadné.

Odpověď

Dobrý den pane,

máte pravdu, že  v oddlužení můžou být i úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení, podřízenými pohledávkami.  A to pokud jejich výše v souhrnu  převyšuje jistinu přihlášené pohledávky v době jejího vzniku.  Z vámi uvedených údajů není možné charakter přihlášené pohledávky posoudit. Podotýkám, že oprávněnost a výši přihlášené pohledávky popř. jejího příslušenství  s ohledem na doposud provedené úhrady jste mohl popírat na přezkumném jednání, které k tomuto účelu slouží. Později již  oprávněnost či výši pohledávky  napadnout nelze. Výpočet výše  měsíční splátky  je  upraven nařízením vlády č. 595/2006 Sb. v platném znění. Stručně lze říci, že výše splátky je závislá na výši příjmu dlužníka a počtu jím vyživovaných osob. Výši měsíční splátky si můžete ověřit zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.Tnto výpočet se použije vždy, pokud soud nepovolí dlužníkovi nižší než zákonem stanovenou částku.

Trvání splátkového kalendáře vychází z insolvečního zákona. Ten může skončit dřív pouze v případě, že dlužník uhradí 100% zjištěných pohledávek a náklady a odměnu insolvečního správce.