Insolvence

Insolvence

Dobrý den, bývalý přítel si zažádal o insolvenci. Mě dluží výživné na neprovdanou matku a dceři dlužné výživné. Obě výživné vymáhal exekutor, ale neúspěšně. Nyní je bývalý před rozhodnutím o úpadku. Chci se zeptat zda mám přihlášku podat já nebo to za mě udělá exekutor? Pokud já, jaký formulář uplatnit u dceřina dlužného výživného? A je i výživné na neprovdanou matku pohledávka přednostní? Případně jaký formulář použit pro mě? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pohledávky z titulu výživného pro Vaši dceru a z titulu výživného na Vás, jakožto na neprovdanou matku, jsou pohledávky, které se uspokojují přednostně před pohledávkami ostatních věřitelů (pohledávkám z titulu výživného předchází jen pohledávka insolvenčního správce z titulu běžné/měsíční odměny, dále jeho pohledávka z titulu odměny za přezkoumání pohledávek, příp. odměna za sepis insolvenčního návrhu a dále pohledávka insolvenčního správce z titulu zálohy na odměnu na dobu 6 měsíců).

Přihlášku Vašich pohledávek musíte provést sama (jednu za nezl. dceru z titulu výživného a druhou za Vás samotnou z titulu výživného na neprovdanou matku). Pohledávky je třeba přihlásit na předepsaném formuláři viz https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR Jedná se o formulář “Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou”. Přihláška se podává u insolvenčního správce, a to ve dvojím vyhotovení. K přihlášce je třeba přiložit dokument, z něhož vyplývá přihlašovaná/uplatňovaná pohledávka (tj. rozsudek soudu přiznávající výživné).