Insolvence

Insolvence

Dobrý den,

zajímalo by mě, jestli může insolvenční správce strhnout dlužníkovi z výplaty (bez jeho vědomí), vyšší částku, než je dohodnutý určitý maximální limit strhávaní.

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

výše insolvenčních srážek je upravena právním předpisem. Srážky provádí plátce příjmu (zaměstnavatel nebo Česká správa sociálního zabezpečení) na základě příkazu soudu, nikoliv insolvenčního správce. Při oddlužení jsou dlužníkovi prováděny srážky z jeho příjmů ve stejném rozsahu (výši) jako při exekuci pro tzv. přednostní pohledávky (výši srážek si můžete spočítat na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/), nebo určitá paušální splátka, pokud soud vyhoví žádosti dlužníka o nižší než zákonnou splátku. Jestliže Vám zaměstnavatel na základě příkazu insolvenčního správce provedl vyšší než zákonnou srážku nebo srážku vyšší než soudem stanovenou paušální splátku a insolvenční správce Vám nevysvětlí, z jakého právního důvodu tak učinil, obraťte se (písemně) na insolvenční soud, popište mu nastalou situaci a požádejte soud o nápravu. Soud vyzve insolvenčního správce, aby se vyjádřil k Vašemu podání (stížnosti) a pak k celé záležitosti zaujme nějaké stanovisko (buď Vám vysvětlí, že správce postupoval správně, nebo správci přikáže, aby Vám vrátil určitou částku).