Insolvence

Insolvence

Dobrý den. Bylo ukončeno insolvenční řízení v roce 2020 a dnes mi bylo doručeno poštou že mi bude exekutor srážet pohledávku ze mzdy. Jedná se o exekuci která měla a byla přihlášena do zmíněného insolvenčního řízení . Insolvenční řízení bylo uhrazeno na 100% a v usnesení je zmíněn paragraf 413 jelikož jsem z insolvenčního zákona pochopil že paragraf 414 je vydán exofo. Má exekutor právo toto vymáhat ? Děkuji za informaci.

Odpověď

Dobrý den,

pokud je předmětná exekuce nařízena na základě exekučního titulu (tj. pravomocné a vykonatelné rozhodnutí zejm. soudu), který byl vydán před rozhodnutím o úpadku, pak je třeba podat u exekutora písemný návrh na zastavení exekuce, v němž uvedete, že jste byl insolvenčním soudem osvobozen od placení zbylých pohledávek, že se toto osvobození vztahuje i na pohledávku, pro kterou je vedena tato exekuce, a že máte za to, že je nepřípustné v takové exekuci pokračovat. Exekutor pak vydá usnesení o zastavení exekuce (pokud Vám tímto usnesením uloží povinnost zalatit náklády řízení, je třeba podat proti takovému výroku odvolání).

Je-li exekuce nařízena na základě exekučního titulu, který byl vydán až po skončení insolvenčního řízení, je situace zcela jiná, resp. exekuci s největší pravděpodobností zastavit nepůjde. K takové situaci dochází typicky v případě, kdy před zahájením insolvenčního řízení probíhá nalézací (soudní) řízení, ale do vydání rozhodnutí o úpadku není o žalobě rozhodnuto. Zahájením insolvenčního řízení se nalézací (soudní) řízení přerušuje. Po skončení insolvenčního řízení pak nalézací soud zpravidla zastavuje řízení, ale zároveň ukládá dlužníkovi povinnost zaplatit náklady řízení. A předmětem exekuce pak není dluh jako takový (nesplacená jistina či úroky), ale náklady nalézacího (soudního) řízení a dále náklady exekuce. A jelikož náklady řízení vznikají až právní mocí rozhodnutí, jímž byly přiznány, a tento okamžik nastává až po skončení insolvenčního řízení, považují se tyto náklady za nový dluh, na který se osvobození v rámci insolvenčního řízení nevztahuje.