Insolvence

Insolvence

Dobrý den vážení,

obracím se na Vás s dotazem ohledně insolvence.

V současné době mám usnesení od Krajského soudu v Liberci, kde mi schvalují oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V usnesení mně ale zaráží nějaké body.

Dluhy jsou ve výši 1 050 000 Kč. Vlastním majetek ve výši cca 4 000 000 Kč dle odhadu z roku 2018, který chci samozřejmě prodat. Z prodeje majetku se zcela jistě zaplatí celý dluh. Jenže správkyně ocenila majetek jen na 2 500 000 Kč s přihlédnutím posudku (odhadu) z roku 2018. Takže snížila hodnotu majetku o 1 500 000 Kč. Navíc mám zájemce, který chce koupit nemovitosti za cenu 4 500 000 Kč. Insolvenční správkyně ale skoro vůbec s námi nekomunikuje. Není přece povinnost prodat majetek za co nejvyšší možnou hodnotu? A proč tedy správkyně snížila cenu majetku? Musí se podle ceny, kterou odhadla a snížila správkyně řídit? Není tedy potom vhodné podat odvolání k soudu či nějakou námitku?

Další otázka je ta, že když vlastním majetek v takové hodnotě, který chci aby byl prodán, proč i přesto musím splácet formou srážky ze mzdy a navíc jsem přišel o penzijní připojištění. Myslel jsem si, že se nejdřív prodají nemovitosti a pokud by prostředky z prodeje nestačily pokrýt dluhy, potom by se řešilo splácení formou srážky ze mzdy atd?

Navíc v insolvenci není vůbec brán zřetel na to, kolik platíte za bydlení. Soud Vám i přes to, že máte majetek, bere peníze z výplaty a z penzijního připojištění, ale pokud vlastníte majetek, musíte platit pojistky, zálohy na energie, plyn a vodu atd, na což v insolvenci není vůbec myšleno. Pomalu Vám nezbývají finanční prostředky na bydlení, na tož na placení pohledávek kolem. Chápu osoby, kteří ten majetek nemají, tak není jiné cesty, ale člověk, který vlastní majetek je obírán o finance ze všech stran, což mi přijde celkem nelogické. Dá se proti tomuto postupu podat nějakou námitku, nebo požádat třeba o snížení splátek do doby, než se nemovitosti prodají?

Od srpna letošního roku mi zaměstnavatel začne srážet ze mzdy finanční prostředky určené k insolvenčnímu správci. Jak je známo, insolvenčnímu správci je povinnost platit měsíční příspěvek ve výši 1089 Kč. Poslední příspěvek mám zaplatit právě v srpnu, pak si odměny bude strhávat sám správce ze srážek ze mzdy. Jenže pokud správce dostane v srpnu první splátku z mé mzdy, ze které si strhne svoji odměnu, proč tedy musím odměnu ještě naposled platit já?

Nevím, zda máte možnost mi odpovědět, každopádně pokud ano, budu mnohokrát vděčný.

Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ocenění nemovitého majetku provádí zpravidla znalec a nikoliv insolvenční správce. Ve Vašem případě to ale opravdu vypadá, že hodnotu nemovitosti vyčíslil Váš insolvenční správce “s přihlédnutím ke znaleckému posudku z roku 2018” a nikoliv znalec. Z jakého důvodu snížil insolvenční správce hodnotu Vaší nemovitosti o 1,5 mil. Kč, to je mi záhadou. V této souvislosti byste mohl vyzvat věřitelský výbor, jehož funkci vykonává insolvenční soud, aby vyzval insolvenčního správce k vysvětlení, proč vyčíslil hodnotu Vašeho nemovitého majetku o 1,5 mil. Kč nižší oproti hodnotě uvedené ve znaleckém posudku z roku 2018. Máte-li vážného zájemce o koupi Vaší nemovitosti, měl by tento zájemce oznámit insolvenčnímu správci svůj zájem o koupi Vaší nemovitost. Insolvenční správce pak může se souhlasem věřitelského výboru Vaši nemovitost tomuto zájemci prodat (za podmínek stanovených věřitelským výborem, tedy soudem). Insolvenční správce však může nemovitost prodávat i jiným způsobem, např. v dražbě či prostřednictvím realitní kanceláře.

Co se týče Vaší povinnost plnit i splátkový kalendář, k tomu mohu uvést jen to, že soud musel takto rozhodnout, jelikož žádný z věřitelů nehlasoval o způsobu oddlužení. V takovém případě musí soud ze zákona schválit oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku, i když se to ve Vašem případě může jevit jako nadbytečné, když hodnota Vaší nemovitosti s největší pravděpodobností bezpečně postačí na úhradu všech závazků. Pokud by věřitelé hlasovali o způsobu oddlužení a jako způsob oddlužení by zvolili pouze zpeněžení majetku, splátkový kalendář byste neplnil. Je ale také otázka, proč se do Vašeho insolvenčního řízení nepřihlásila Komerční banka, a.s., v jejíž prospěch je zřízeno zástavní právo k Vaší nemovitosti.

Soud opravdu nepřihlíží k tomu, jaké má dlužník náklady (např. na bydlení, dopravu, stravu apod.). Stejně tak se k nim ale nepřihlíží ani v exekuci. Dlužník se proto musí nejdříve zařídit tak, aby mu nezabavitelná částka postačila na jeho náklady, a až poté podat insolvenční návrh. Dlužník může požádat soud o nižší než zákonnou splátku, může tak ale učinit nejpozději na jednání s insolvenčním správcem, po schválení oddlužení může u soudu požádat o nižší splátky jen z důvodu, že u něj došlo k podstatným změnám. Soud však žádosti o stanovení nižších splátek nemusí vyhovět.

Pravidelnou měsíční odměnu je dlužník povinen platit insolvenčnímu správci do doby, než mu začnou být prováděny insolvenční srážky. Pokud Vám bude/byla provedena první srážka v tomto měsíci (v srpnu), tak již nejste povinen platit insolvenčnímu správci zvlášť jeho odměnu za měsíc srpen, protože si ji srazí z částky, která mu přijde od Vašeho zaměstnavatele.