Automatické vymazání z insolvenčního rejstříku

Automatické vymazání z insolvenčního rejstříku

Dobrý den jsem 5 let po insolvenci, musím žádat o vymazání z registru dlužníků. Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

nemusíte, k výmazu dojde automaticky po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí, kterým bylo insolvenční řízení skončeno.