insolvence

insolvence

Dobrý den. Byla nám zrušena 1 pohledávka. Mě zajímá jaké datum platí na odvolání jestli den kdy zasedal soud a nebo datum zveřejnění. Jedná se o celý měsíc. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jedná-li se o insolvenční řízení, pak věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, může podat žalobu na určení pohledávky do 1 měsíce od doručení oznámení o popření pohledávky. Ptáte-li se, od kdy se počítá lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí (rozsudku) soudu, pak tato lhůta činí 15 dnů a počíná plynout dnem následujícím po dni doručení předmětného rozhodnutí (rozsudku).