Insolvence

Insolvence

Dobrý den..mam dotaz ohledně insolvence. Mám ji schválenou zatím platím jen insolvenční správkyni ale musím jít k insolvencnimu řízení znamená to že mi návrh můžou ještě zamítnout nebo se nemusím bát? Děkuji za odpověď a preji hezky den

Odpověď

Dobrý den,

soud oddlužení nejdříve povoluje, a to na základě skutečností (informací) obsažených v insolvenčním návrhu a v jeho přílohách, a poté oddlužení ještě schvaluje (potvrzuje), a to na základě skutečností (informací) uvedených v tzv. zprávě pro oddlužení, kterou předkládá insolvenční správce soudu po osobním pohovoru s dlužníkem. Součástí usnesení o schválení oddlužení je soudem určený splátkový kalendář. Jestliže však zpráva pro oddlužení obsahuje skutečnosti, které vylučují schválení oddlužení (např. pokud dlužník po podání insolvenčního návrhu přijde o příjem a ke dni sepsání zprávy pro oddlužení je stále bez dostatečného příjmu, nebo je dlužník v mezidobí odsouzen za úmyslný trestný čin majetkové povahy), tak soud oddlužení neschválí a insolvenční řízení zastaví. Máte-li však nadále dostatečný příjem, a pokud jste nijak nepoškozoval své věřitele (myšleno v rovině trestněprávní), tak se nemusíte bát a soud Vám oddlužení schválí.