insolvence

insolvence

Po daňové kontrole z dob podnikání mi FÚ vyměří nedoplatky daně a DPH OSVČ.
Nyní již 5 let nepodnikám. Splácím ještě 2 úvěry. Je možné požádat o insolvenci?
Nebudu zvládat vše platit.
Jsem 2 roky v in.důchodu.

Odpověď

Dobrý den,

návrh na povolení oddlužení může podat dlužník, který má více věřitelů a peněžité závazky po splatnosti déle než 3 měsíce, nebo zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, anebo nelze uspokojit některou splatnou pohledávku výkonem rozhodnutí či exekucí. Jelikož máte splatné pohledávky pouze u finančního úřadu, abyste mohla požádat o oddlužení, musel by Vám ukončit (tzv. zesplatnit) úvěr alespoň jeden z věřitelů. K ukončení (tzv. zesplatnění) přistupuje věřitel zpravidla po 3 – 5 nezaplacených splátkách. Dále musí Váš příjem (důchod) dosahovat částky alespoň 11 500 Kč, nemáte-li žádnou vyživovací povinnost, aby z něj mohla být prováděna alespoň minimální zákonná srážka, tj. cca 2 400 Kč. Seznam sepisovatelů insolvenčního návrhu naleznete na https://insolvence.justice.cz/sepisovatele-navrhu/