Insolvence

Insolvence

Dobrý den od kolika dlužných peněz si můžu udělat insolvenční bankrot když mám dluh pod sto tisíc děkuji za odpověď páviš

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční zákon nestanovuje žádnou výši, od které je možné požádat o oddlužení. Obecně platí, že o oddlužení může požádat dlužník (fyzická osoba), který má alespoň u dvou věřitelů závazek po splatnosti déle než 30 dnů a tyto závazky není schopen plnit (tzn. že je buď neplatí déle než 3 měsíce, nebo zastavil podstatnou část plateb svých peněžitých závazků, anebo uspokojení některé splatné pohledávky nelze dosáhnout výkonem rozhodnutí či exekucí). O oddlužení tak může požádat např. i dlužník, který má několik věřitelů, z toho alespoň dvěma věřitelům dluží peníze déle než 3 měsíce a jeho celkový dluh činí třeba jen 60 000 Kč. Ačkoliv zákonem není dána žádná výše, od které je možné požádat o oddlužení, pokud celkový dluh dlužníka činí méně než 50 000 Kč, nemusí se už oddlužení jevit jako vhodné řešení.