Insolvence

Insolvence

Dobrý den, chci se zeptat jsem zadlužená ale i u hodně lidich. Jsem začátku insolvence. Když na mě podaji trestní oznámení tak mě bylo řečeno že jsem chráněna soudem a policie už to řešit nebude.,hlavně je to prý na obcansko právní soud

Odpověď

Dobrý den,

není pravda, že by se policie nezabývala trestním oznámením podaným některým z věřitelů (např. pro podvod) jen proto, že vůči dlužníkovi probíhá insolvenční řízení. Trestním oznámením se musí policie vždy zabývat, takže vedle probíhavšího insolvenčního řízení může probíhat i trestní řízení (a může tedy dojít i k odsouzení dlužníka v průběhu insolvenčního řízení). Policie ale vždy v úvodní fázi trestního řízení zjišťuje, zda je skutek popsaný v trestním oznámení trestným činem. Situaci, kdy věřitel podá na dlužníka trestní oznámení (typicky pro podvod) jen proto, že mu dlužník nevrátil peníze, ale jinak vůči němu nejednal podvodným způsobem, policie odkládá s tím, že daný skutek není trestným činem, nýbrž občanskoprávním sporem, který má být řešen cestou civilního (soudního) řízení. V takovém případě insolvenční řízení od okamžiku rozhodnutí o úpadku brání zahájení soudního (nalézacího) řízení. Za podvodné jednání se dá považovat např. to, když si dlužník půjčí peníze a již předem počítá s tím, že je nevrátí, nebo má již závazky, které nezvládá splácet, anebo věřiteli nesdělí pravdivé informace o své finanční situaci, příp. zatají podstané informace (např. že má již závazky po splatnosti, nebo že je proti němu vedena exekuce). Je tedy otázka, jak by policie kvalifikovala Vaše jednání vůči věřiteli, resp. zda by Vaše jednání považovala za podvodné či nikoliv. Jestliže jste v době, kdy jste si od věřitele půjčila peníze, neměla žádné jiné závazky, které byste nebyla schopna splácet, a Váš příjem Vám dovoloval vzít si další půjčku a půjčku jste nevrátila např. proto, že jste přišla o příjem, tak takové jednání se nepovažuje za podvodné.