Dědictví

Dědictví

Dobrý den, sestra je v insolvenci a projednává se dědictví po otci. Chtěli jsme se domluvit s insolvenčním správcem, že po ukončení dědického řízení zaplatíme ihned 400 000,- a zbytek z jejího podílu, který činí cca 950 000,- budeme splácet splátkovým kalendářem. Ale bylo nám řečeno, že se jedná o mimořádný příjem a musí se zaplatit hned. Je tam prosím tedy nějaká lhůta nebo je to na rozhodnutí insolv.spravce nebo soudu?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

na tento dotaz neexistuje jednoznačná odpověď. Důležité bude znění Vaší dědické dohody schválené notářem a lhůta k vyplacení, která bude uvedena v usnesení o dědictví. Jestliže je předmětem dědictví nemovitost, kterou nabyde spoludědic a zaváže se vyplatit v hodnotě podílu finanční částku, bude se insolvenční správce řídit zněním v dědickém usnesení. Oddlužení neskončí dříve, dokud  tyto závazky s dědického řízení nebudou vypořádány. Jestliže dlužník nabyde podíl na nemovitosti, bude jej insolvenční správce zpeněžovat.