Lhůta pro zaslání nezabavitelného minima

Lhůta pro zaslání nezabavitelného minima

Dobrý den,

v insolvenčním řízení bylo povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře, s tím, že veškeré příjmy jdou k insolvenčnímu správci, který z těchto částek vypočítá nezabavitelné minimum a má je zaslat dlužníkovi.
Můj dotaz, v měsíci únoru 2021, byly veškeré příjmy zaslány insolvenčnímu správci, jakou lhůtu má správce na to, aby zaslal nezabavitelné minimum dlužníkovi ? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pro tento úkon správce insolvenční zákon žádnou konkrétní lhůtu nestanoví. Zpravidla lhůtu určuje soud v rozhodnutí o schválení oddlužení, pokud tak neučinil a vy se domníváte, že správce zaslal nezabavitelnou částku dlužníkovi s prodlevou, můžete soud požádat aby tuto lhůtu správci stanovil dodatečně.