Insolvence

Insolvence

Dobrý den je mě 66 let, jsem těžce nemocný 18 let, Invalidní důchod III. stupně, teď už starobní. Sikoza plic, obstrukční plicní nemoc IV. stupně. V roce 2019 mě byla uznána nemoc z povolání Silikoza plic a v říjnu 2020 jsem začal řešit kompletní odškodnění.
1. bolestné + ztížení společenského uplatnění
2.ztráta na výdělku
3.náklady na ošetřovné
4.náklady za léky
5.náklady za cestovné, lékaři, rehabilitace, nemocnice.
Ale je zde prosím jeden problém, jsem ve společné insolvenci já i moje manželka a pojišťovna kontaktovala insolvenčního správ kam má zaslat pojistné plnění, má na to vůbec pojišťovna právo kontaktovat insolvenčního správce ?.
Čekal jsem 8 let než mě byla uznána nemoc z povolání. Za tuto dobu když jsem nemohl pracovat a manželka se o mě musí starat minimálně 12 hodin denně, protože mám koncentrátor kyslíku 24hod/den. Manželka pobírá příspěvek na péči II stupně. Za celkovou dobu mé nemoci jsme přišly o byt a vlastně nemáme nic. Řádně splácíme minimální částku 4.000,-.
Můžete mě prosím říct co vše mě může insolvenční správce vzít – odškodnění.
Moc a moc děkuji
Ladislav Štěpanovský

Odpověď

Dobrý den,

dlužník je povinen vydat insolvenčnímu správci tzv. mimořádný příjem. Za mimořádný příjem se dle insolvenčního zákona nepovažuje pojistné plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy. Z Vámi uvedeného výčtu odškodnění se domnívám, že by se za mimořádný příjem dala považovat pouze náhrada za ztrátu výdělku (položka 2.). Bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění (položka 1.) je podle mého názoru plnění z titulu práva na náhradu nemajetkové újmy, které se nepovažuje za mimořádný příjem. Položky 3. až 4. představují náhradu za vynaložené náklady a tudíž by se ani tento příjem neměl podle mého názoru považovat za mimořádný příjem, který byste měl vydat insolvenčnímu správci. Je ale otázka, jak se k tomuto příjmu postaví insolvenční správce. Proto byste se měl obrátit nejdříve na něj a zeptat se ho, zda bude od pojišťovny požadovat výplatu celého pojistného plnění, případně jeho část. Pokud bude insolvenční správce požadovat celé pojistné plnění, pak byste měl insolvenčnímu soudu napsat, že Vám vznikl výše uvedený nárok na výplatu pojistného plnění, že bylo toto plnění vyplaceno pojišťovnou na účet insolvenčního správce, ale že se domníváte, že se tento příjem, kromě položky 2., nedá považovat za mimořádný příjem, který byste byl povinen vydat insolvenčnímu správci. Zároveň byste navrhl, aby soud vydal usnesení, kterým vyjme toto plnění z Vaší majetkové podstaty, a přikáže insolvenčnímu správci vyplatit Vám toto plnění. Soud pak Vašemu návrhu vyhoví, nebo Vám vysvětlí, proč se jedná o příjem, který jste povinen vydat insolvenčnímu správci.