Jak s autem v insolvenci?

Jak s autem v insolvenci?

Vlastním auto, které potřebuji ze zdravotních důvodů a budu žádat o insolvenci nemůžou mi auto vzít? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Váš vůz musíte uvést v seznamu majetku, i když jej potřebujete ze zdravotních důvodů. Poté, co insolvenční správce zapíše tento vůz do seznamu majetku, nejpozději po zveřejnění soupisu majetku v insolvenčním rejstříku, můžete u insolvenčního správce podat návrh na vynětí tohoto vozu ze soupisu majetku. V tomto návrhu musíte uvést, z jakého důvodu navrhujete vynětí tohoto majetku, a svá tvrzení musíte nějakým způsobem doložit. Insolvenční správce předloží návrh na vynětí majetku věřitelskému výboru (jeho působnost v oddlužení vykonává převážně insolvenční soud). Vyjádří-li věřitelský výbor nesouhlas s návrhem na vynětí majetku, předloží jej insolvenční správce insolvenčnímu soudu a ten o návrhu rozhodne.