informace

informace

Ze mzdy je mi strhavána částka na exekuci a zůstává mi nezabavitelné částka.
Mám ještě další exekuci, kdy exekutor mi vyhrožuje, navštívil mě doma, kde jsem
v nájmu, chtěl odvézt věci, kkteré mi nepatří. Donutil mě platit na tuto exekuci částku 5 000,- Kč, neustále mi vyhrožuje. Může takto postupovat?

Odpověď

Dobrý den,

způsoby provádění exekuce upravuje občanský soudní řád a exekuční řád (jedná se např.o  srážky ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu, prodej movitých věcí, prodej nemovitostí a další). Jestliže nelze pohledávku v exekučním řízení vymoci jedním ze způsobů  uvedených v citovaných předpisech např. srážkami ze mzdy, může pověřený exekutor přistoupit k vymáhání pohledávky  dalšími způsoby – ve Vašem případě zmiňovanou mobiliární exekucí.  Realizovat v rámci mobiliární exekuce může samozřejmě pouze majetek dlužníka. Jestliže sepsal a pořp. odvezl i majetek další osoby, musí majetel sepsaných věcí  podat k exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, ve kterém svoje věci specifikuje a  vlastnictví věcí doloží. Jestliže exekutor návrhu nevyhoví, může vlastník podat k soudu vylučovací žalobu. Další splátku na rámec zákonných  srážek po Vás exekutor vymáhat nemůže. Z Vaší strany se jedná o dobrovolnou splátku, i když jste k jejímnu hrazení  přistoupila pod vlivem popsaných okolností.V těchto úhradách pokračovat nemusíte. Pokud se domníváte, že na Vás zaměstnanec exekutorského úřadu vyvíjel nepřiměřený nátlak, můžete se stížností na jeho postup obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

v případě, že máte více exekucí, které nejste schopna splácet, dolporučuji Vám zvážit oddlužení podle insolvečního zákona.