Incidenční žaloba

Incidenční žaloba

Dobrý den,
můj příbuzný je v insolveni, ve fázi, kdy má oddlužení schváleno zpeněžením majetekové podstaty a splátkovým kalendářem.
Insolvenční správce zjistil, že dlužník daroval cca před 2 lety 1/4 domu otci (nebyla tam žádná zástava). A insolvenční soud dal příkaz podat incidenční žalobu. Jedinou možností dle soudu je vrátit peníze jednorázově do insolvence.
Můj dotaz zní.
Může to ještě nějak odvrátit? Například přípisem na soud, že se v oddlužení i bez zpeněžení zaplatí 100%, případně ještě darem přispívat na splátku, aby bylo oddlužení 100% uhrazeno např. do 3 let?
Dlužník má dluhy cca 336 000, mzdu, cca 20 000,- – jeví se tu, že dojde k úhradě 100% cca za 49 měsíců.
I kdyby došlo k návratu podílu, šla by do hry hodnota chráněného obydlí a tím by se stejně díl prodat nesměl? (Hodnota nemovitsti cca 3 mil. podíl 1/4).

Odpověď

Dobrý den,

pokud dlužník v době 5 let před zahájením insolvenčního řízení daroval (hodnotnější) majetek osobě jemu blízké (např. rodičům, sourozecům, dětem), lze takovém úkonu tzv. odporovat, a to podáním tzv. odpůrčí žaloby. Tuto žalobu podává insolvenční správce proti nabyvateli majetku. Odpůrčí žalobou se může insolvenční správce domáhat buď toho, aby byl úkon, jímž došlo k bezúplatnému převodu mezi osobami blízkými, prohlášen za neplatný (v takovém případě se majetek “vrací” do majetkové podstaty dlužíka), nebo aby byl nabyvatel povinen zaplatit na účet insolvenčního správce tzv. obvyklou (tj. tržní) cenu. Zabránit takovému rozhodnutí lze asi jedině zaplacením 100% zjištěných nezajištěných pohledávek dříve, než soud rozhodne o odpůrčí žalobě. Vyhoví-li soud odpůrčí žalobě, nabyvatel bude buď muset zaplatit obvyklou cenu nemovitosti (podílu) na účet insolvenčního správce, přičemž k vymožení této pohledávky může insolvenční správce nechat na nabyvatele nařídit exekuci, nebo se nemovitost (podíl) “vrátí” do majetkové podstaty dlužníka a insolvenční správce jej bude moci zpeněžit (prodat). Zda by v tomto případě podíl na té nemovitosti ochránilo před prodejem ustanovení insolvenčního zákona o ochraně obydlí, to je otázka. Pokud by šel dlužník do insolvence i s tím podílem na nemovitosti (tzn. pokud by nedošlo k převodu na otce), tak by zde ochrana pravděpodobně byla, pokud ta nemovitost slouží jako obydlí dlužníka, a není-li k ní zřízeno zástavní právo (rozhodujícím faktorem by pak byla tzv. tabulková cena v porovnání s cenou obvyklou/tržní). Jestliže ale soud rozhodne o odpůrčí žalobě tak, že převod nemovitosti (podílu) prohlásí za neplatný, tak se podle mého názoru nedá bránit zpeněžení (prodeji) podílu na nemovitosti tím ustanovením o ochraně obydlí dlužníka, protože dlužník je ze zákona povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek z neplatného právního úkonu. Zda by se však v tomto případě prosadilo ustanovení o ochraně obydlí, nebo naopak ustanovení o povinnosti vydat majetek z neplatného právního úkonu, to si netroufnu odhadnout, neboť jsem se v praxi s takovým případem dosud nesetkal.