Incidenční spor

Incidenční spor

Dobrý den, děkuji za odpověď, ale poradíte mi prosím ještě, co mam dělat, když už je insolvence pravomocně ukončená a ins. správce má náklady z inc. sporu naúčtované. On se mnou moc nekomunikuje, jen mi řekl, že je všechno v insolvenčním spisu, ale neřekl mi, který to temn spíš je. Má dva formuláře zpráva o splnění oddlužení, v každém jiné čísla a já se v tom nevyznám. Mám právo po něm chtít, aby mi číselně vyúčtoval příjmy a náklady. Podle mě by náklady měly být stejně jako příjmy. Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

pravděpodobně Vám jde o částku 39 904,04 Kč (z toho 7 260 Kč za znalecký posudek a 32 644,04 Kč za právní zastoupení), která představuje souhrnné náklady insolvenčního správce v incidenčním sporu, jímž se insolvenční správce domáhal neúčinnosti Vašich právních úkonů. Z pravomocného usnesení odvolacího soudu (Vrchní soud v Olomouci) vyplývá, že insolvenčnímu správci nebyly přiznány žádné náklady řízení. Přesto však má dle mého názoru insolvenční správce právo na náhradu nákladů na pořízení znaleckého posudku, když tento náklad schválil insolvenčnímu správci insolvenční soud (viz usnesení ze dne 19.4.2023). Náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty je tzv. zapodstatovou pohledávkou (§ 168 odst. 2, písm. d) insolvenčního zákona), která se uspokojuje v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. Sporná tedy zůstává částka 32 644,04 Kč, která představuje náklady právního zastoupení insolvenčního správce v incidenčním sporu. Jelikož odvolací soud insolvenčnímu správci náklady právního zastoupení nepřiznal, nemá na úhradu této částky insolvenční správce podle mého názoru nárok. Ze sdělení insolvenčního správce ze dne 13.10.2023 však vyplývá, že do vyčíslení částky zbývající do uspokojení všech pohledávek (pohledávky insolvenčního správce a pohledávky věřitelů) započetl jak částku 7 260 Kč za náklady na zpracování znaleckého posudku (tyto náklady mu náleží), tak částku 32 644,04 Kč za právní zastoupení v incidenčním sporu. Tuto částku (tj. 32 644,04 Kč) tak dle mého názoru inkasoval insolvenční správce neoprávněně. Jediná cesta, jak tuto částku získat zpět, je domáhat se zaplacení této částky soudní cestou (žaloba na vydání bezdůvodného obohacení), protože dobrovolně Vám ji insolvenční správce nevrátí.