Incideční žaloba

Incideční žaloba

Dobrý den, lze podat incidenční žalobu v případě 289 INS.odst.3, i po skončení inslovečního řízení? A kterých insolvečních řízení se to týká, do kterého roku zahájení? Díky.

Odpověď

Dobrý den,

po skončení insolvenčního řízení již incidenční žalobu podle ust. § 289 odst. 3 zák.č. 182/2006 v platném znění podat nelze.  Od účinnosti novely č. 61/2017 lze sice podat  žalobu  i po uplynutí zákonem stanovené tříměsíční lhůty. Je to možné pouze  za předpokladu, že nabyvatel nebyl v dobré víře.  Incidenční spor probíhá v rámci insolvenčního řízení, takže po jeho skončení již není možné incidenční spor zahájit.