Vymáhání splátek hypotéky ručitelem

Vymáhání splátek hypotéky ručitelem

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na takovou věc. V roce 2015 jsem s manželkou zažádal o insolvenci která nám byla schválena .Jenže ve lhůtě kdy se o pohledávky přihlašuji věřitelé, se banka nepřihlásila o hypotéku. Na to byla nemovitost prodána v insolvenčním řízení. A výtěžek byl použit na uspokojení ostatních pohledávek. A pak nám přišlo usnesení kde nás soud :
osvobozuje od placeni pohledávek:
1.Zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,
2.Věřitelů,k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízeni nepřihlíželo a
3.Věřitelů,kteři své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkům pro tyto pohledávky právo postihu.
Má banka právo po nás tuto pohledávku vymáhat i po třetí osobě která v hypoteční smlouvě figuruje jako spolužadatel?

Odpověď

Dobrý den,

ano, ručitel i spoludlužník odpovídají za závazek společně a nerozdílně spolu s hlavním dlužníkem. Bude-li Vám vydáno osvobozující usnesení nemůže po Vás ručitel Vašeho závazku vymáhat částku, kterou za Vás uhradil nebo uhradí.