Hypotéka

Hypotéka

dobrý den mám prosím dotaz
chci převést moji hypotéku na svoji sestru ,ale jsem v insolvenčním řízení = (byl mi ustanoven insol. správce )
musím mít souhlas insolvenčního zprávce ? nebo ho informovat ?

(banka souhlasí – přihlásila hypotéku do insolvenčního řízení jako zajištěnou pohledávku nesplatnou = je řádně splácena )
zatížená nemovitost RD je v současnosti ve vlastnictví mé bývalé přítelkyně …………
děkuji velice

Odpověď

Dobrý den,

pokud je hypotéka zajištěna zástavním právem k majetku jiné osoby, věřitel přihlásí svoji pohledávku do vašeho insolvečního řízení jako nezajištěnou. Jeho pohledávka bude uspokojována poměrně spolu s ostatními nezajištěnými věřiteli.  K převodu hypotéky na jinou osobu popř. k jinému způsobu vyvázání Vaší osoby z hypoteční smlouvy souhlas insolvenčního správce nepotřebujete. Pokud taková situace nastane, přestává být hypoteční věřitel Vaším věřitelem a jeho účast ve Vašem insolvenčním řízení by měla skončit.