Hrozící úpadek

Hrozící úpadek

Dobrý den,
pravděpodobně mi nezbyde jiné řešení, než zažádat o insolvenci. Jsem OSVČ a v tuto chvíli mám všechny pohledávky řádně hrazené, nicméně již nyní vím, že následující měsíc již na úhradu nebudu mít finance. Prosím o radu, zda podat návrh již nyní anebo vyčkat až bude některý z dluhů po splatnosti? Případně jaký je v tom rozdíl, zda podám již nyní nebo až po splatnosti?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k odpovědi na tento dotaz nemám dostatek informací, konzultujte jej s Vaším zpracovatelem návrhu. Hrozící úpadek se vždy hůře prokazuje, neboť dlužník musí prokázat, že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (např. snížení příjmů – odchod do důchodu).