Změna fixní částky

Změna fixní částky

Dobrý den mám insolvenci jsem samoživitelka jestli můžu požádat soud o fikcni splátku.

Odpověď

Dobrý den,

o jinou než zákonnou výši splátek může dlužník požádat při podání návrhu n a povolení oddlužení  a nejpozději  při přezkumném jednání s insolvenčním správcem. V žádosti musíte uvést důvody, pro které o jinou výši splátky žádáte, zejména, proč by zákonná výše splátek mohla ohrozit  splácení závazků. Tvrzené důvody je nutné zároveň prokázat. Pokud již máte schválené oddlužení, můžete o změnu splátkového kalendáře požádat, pokud u Vás v mezidobí došlo ke změně okolností, které jsou pro výpočet splátky rozhodné. Žádost o změnu splátkového kalendáře podáváte na příslušný insolvenční soud.