Exekutor insolvence

Exekutor insolvence

Dobrý den. Jen se v rychlosti zeptám. V domácnosti jsme dvě dospělé osoby a dvě děti. Jeden má insolvenci a druhý exekuci. Dům jde do dražby skrz insolvenci. Může přijít a zabavit věci exekutor? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

co se týče movitých věcí nacházejících se v dané nemovitosti, exekutor může zabavit věci, které nesepsal insolvenční správce, a tyto (nesepsané) věci nejsou ze zákona z exekuce vyloučeny (např. lednice, pračka, stůl, židle, lůžko, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, sporák, vařič, vytápěcí těleso, palivo). Pokud by exekutor sepsal věc, která není ve vlastnictví povinného, může vlastník této věci podat u exekutora návrh na vyškrtnutí této věci ze soupisu movitých věcí. K návrhu však musí předložit listinu, která prokazuje jeho vlastnictví k dané věci. Zamítne-li exekutor návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu movitých věci, může ještě vlastník dané věci podat u exekučního soudu vylučovací (excindační) žalobu a domáhat se vyloučení jeho věci ze soupisu movitých věcí.