Exekuce,Insolvence

Exekuce,Insolvence

Dobrý den,mám dotaz.Může mi exekutor vzít bez mého vědomí peníze ze stavebního spoření?
Byla jsem v exekučním řízení a zazadala jsem o insolvenci.Ta mi byla schválena.Teď jsem ale z výpisu,který mi chodí jednou ročně zjistila že pan exekutor bez jakého koliv kontaktu nebo zdělení sebral 23 000 a v žádném dopise od soudu ani nejsou zanešené.Tak bych ráda zjistila jestli na to má právo …
Děkuji Babková

Odpověď

Dobrý den,

exekutor může vydat exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, příp. exkuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky, do okamžiku zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku. Peněžní ústav vyplatí prostředky nacházející se na bankovním účtu (účtu stavebního spoření apod.) na účet exekutora následující den po dni, ve kterém peněžní ústav obdržel od exekutora vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu. Pokud tedy došlo k odepsání (převodu) Vašich prostředků z účtu stavebního spoření na účet exekutora před zveřejněním usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, tak je vše v pořádku. Jestliže však peněžní ústav obdržel vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu po zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčního řízení, pak měl prostředky z účtu stavebního spoření vyplatit na účet insolvenčního správce. Dodávám, že účet/zůstatek stavebního spoření měl být uveden v seznamu Vašeho majetku. Pokud peněžní ústav vyplatil prostředky z účtu stavebního spoření na účet exekutora po zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, měla byste o této skutečnosti informovat Vašeho insolvenčního správce, který by měl vyzvat exekutora, aby tyto prostředky převedl na jeho účet, aby se tyto prostředky dostaly do Vaší majetkové podstaty.