exekuce v konkurzu

exekuce v konkurzu

Dobrý den, v současné době jsem v konkurzu, který začal v roce 2019. Měl jsem firmu, kde vznikl dluh v roce 2018 a následně soudním rozhodnutím v roce 2021 bylo určeno, že musím nerozdílně já, jako jednatel a právnická osoba dluh uhradit. Nyní mi přišla exekuce na daný dluh a chtějí po mě, abych začal hradit a uzavřel s nimi splátkový kalendář, i když konkurz ještě probíhá. Chtěl bych se zeptat, jestli na to mají právo a mohou zahájit exekuci. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vaše povinnost zaplatit společně a nerozdílně onen dluh Vašeho s.r.o. vznikla až právní mocí soudního rozhodnutí (tedy v roce 2021), resp. nezavázal-li jste se před rozhodnutím o úpadku jako fyzická osoba, že společně a nerozdílě zaplatíte dluh Vašeho s.r.o., tak se bude tento závazek považovat vůči Vám jako závazek nový, resp. vzniklý po rozhodnutí o úpadku, a v takovém případě je možné pro takový “nový” dluh nařídit exekuci, i když ještě nebylo skončeno insolvenční řízení, v němž je Váš úpadek řešen konkurzem. Na druhou stranu veškerý Váš majetek je v majetkové podstatě v rámci insolvenčního řízení, takže jej exekutor stejně nemůže postihnout/zpeněžit. A zda uzavřete dohodu o splátkách, resp. zda budete tento “nový” dluh dobrovolně splácet, to už záleží jen na Vás. Po skončení insolvenčního řízení už bude moci exekutor postihnout Váš majetek (např. mzdu).