Exekuce po úspěšném oddlužení – škoda trestní čin

Exekuce po úspěšném oddlužení – škoda trestní čin

Úspěšně jsem prošel insolvenci ve které se hradil i nárok z trestního činu zpronevěry. Tento dluh byl do insolvencniho řízení přihlášen včetně úroků a nákladů řízení a uspokojen ve výši 42%. Nyní mi přišla exekuce na celou dlužnou jistinu. Vím, že musím doplatit dluh, neboť na něj se osvobození nevztahuje, ale nevím, zda se v insolvenci hradila jistina a zda tedy nyní musím doplatit jen jistinu a nebo musím hradit i všechny úroky a náklady řízení a zda se úroky i dopocitavaji zpětně za dobu insolvence? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže máte závazek přiznaný trestním soudem, úroky z tohoto závazku neběží. Jestli byla pohledávka přiznána věřiteli v občanskoprávním sporu, věřitel má povinnost započítat peněžité plnění na jistinu. Exekutor vymáhá celou částku zřejmě proto, že  věřitel nepodal návrh na částečné zastavení exekuce. Tento návrh můžete podat exekutorovi i Vy sám. Exekutor nemůže sám částku přepočítat a vymáhat ji již poníženou, vždy musí podat oprávněný nebo povinný návrh na částečné zastavení exekuce.