Exekuce po ukončení insolvence

Exekuce po ukončení insolvence

Dobrý den,
Manželka prošla insolvencí a po jejím skončení a nástupu do nového zaměstnání jí přišla exekuce z doby před insolvencí. Jedná se o nezaplacenou pokutu v MHD. Je možné, aby i po oddlužení formou insolvence exekutor tuto pohledávku uplatňoval?

Odpověď

Dobrý den,

je nepřípustné, aby byla po skončení insolvenčního řízení zahájena exekuce (příp. aby bylo pokračováno v přerušené exekuci) pro pohledávku, která vznikla před zveřejněním rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Doporučuji, aby Vaše manželka podala u exekutora písemný návrh na zastavení exekuce, a to z toho důvodu, že ji insolvenční soud osvobodil od placení zbylých pohledávek včetně pohledávek nepřihlášených do insolvenčního řízení, které jí vznikly do rozhodnutí o úpadku, že se toto osvobození vztahuje i na dluh, pro který je vedena exekuce, a proto je nepřípustné, aby bylo v této exekuci pokračováno. Kopii osvobozujícího usnesení přiložte k návrhu na zastavení exekuce.