Exekuce po ukončení insolvence.

Exekuce po ukončení insolvence.

Dobrý den,
využíval jsem před insolvenci internetové služby, které se hradili měsíčně kartou z účtu. Jelikož jsem měl nějaké jiné dluhy a exekuce. Byl mi zablokován účet a poté mi vznikl do dluh na těchto službách. Služby byli pozastaveny. Musel jsem vstoupit do insolvence, kterou jsem úspěšně prošel 11/2023. Byl jsem osvobozen o placení zbylých dluhu. Teď mi přišlo, že chtějí vymáhat dluh za internetové služby zpětně i za dobu insolvence. Mohou ho po mě vymáhat exekučně nebo se dluh měl přihlásit do insolvence. Dluh vznikl ještě před zahájením insolvence, ale nebyl vymáhaný exekučně, jenom narůstala částka za jednotlivé měsíce.

Odpověď

Dobrý den,

pro posouzení této situace je rozhodující, zda předmětná pohledávka vznikla před rozhodnutím o úpadku či až poté. Jestliže byly internetové služby zastaveny před rozhodnutím o úpadku, a pokud Vám v takovém případě nevzniká povinnost platit nějakou částku (např. paušál/poplatek za vedení uživatelského účtu), pak se jedná o dluh, který vznikl před rozhodnutím o úpadku, a v takovém případě si měl poskytovatel internetových služeb svoji pohledávku přihlásit do Vašeho insolvenčního řízení. A jestliže tak neučinil, vztahuje se i na tuto (nepřihlášenou) pohledávku osvobození od placení zbylých pohledávek. Pokud by věřitel podal pro takovou pohledávku žalobu, je třeba podat odpor proti platebnímu rozkazu s argumentem, že tato pohledávka vznikla před rozhodnutím o úpadku a že jste od placení této pohledávky osvobozen. Nevezme-li věřitel žalobu zpět, soud ji zamítne. Pokud by však poskytovatel poskytoval služby i po rozhodnutí o úpadku, nebo by Vám vyplývala ze smlouvy povinnost platit nějakou částku i po dobu zastavení/neposkytování služeb, pak by se jednalo o novou pohledávku, na kterou se osvobození nevztahuje.