Exekuce po skončení insolvence

Exekuce po skončení insolvence

Dobrý den, skončilo mi oddlužení a je v usnesení napsáno že už nikdo nemá nárok požadovat po nás peníze ze se měli přihlásit k soudu. Ale to neučinil a teď to dali exekutorovi Jichovy s Přerova a on zablokoval ucet.

Odpověď

Pokud je exekuce skutečně vedena pro pohledávku, která měla být do insolvence přihlášena a na kterou se vztahuje osvobozující usnesení ( nevztahuje se na  peněžitý trest a jinou majetkovou sankci uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a pro pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením povinnosti ), podejte  k pověřenému  exekutorovi návrh na zastavení exekuce, ke kterému přiložíte kopii osvobozujícího usnesení.