Exekuce po skončení insolvence

Exekuce po skončení insolvence

Insolvence končí 30.11.2023. Vzhledem k tomu, že se jedná o peněžitý trestní příkaz tak se vrací exekutorovi. Rád bych požádal exekutora o souhlas s okamžitým dobrovolným splacením a vyčíslením jistiny ,odměny exekutora, nákladů, včetně oprávněného.Dá se počítat s použitím § 11 vyhl. č. 330/2001 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměně soudního exekutora, t-j. o snížení nákladů exekuce? A dále část peněžitého rozkazu splacená v insolvenci se odečítá od vymožené částky exekutorem ? Byla přeci vymožena insolvenčním správcem. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

snížené náklady exekuce a náklady oprávněného dle § 11 vyhl.č. 330/2001 Sb. lze uhradit pouze při splnění povinnosti ve lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy k dobrovolnému plnění, ve Vašem případě tedy již nikoli. Na částku, kterou jste uhradil na tento závazek v insolvenčním řízení podejte exekutorovi návrh na částečné zastavení exekuce.