Exekuce po skončení insolvence

Exekuce po skončení insolvence

Dobrý den, máme s manželem po insolvenci a vcera nám přišel dopis od exekutora který nechce zastavit exekuci. Je to prý podle paragrafu 170 odstavec d(mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou příslušenství daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto příslušenství vznikla před rozhodnutím o úpadku). Má tedy nárok ještě něco požadovat a musime to tedy zaplatit? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

neuvádíte, o jaký charakter závazku, který exekutor vymáhá, se jedná. Jestliže se jedná o náklady exekuce, ty si měl exekutor řádně přihláškou přihlásit a bude-li Vám vydáno osvobozující usnesení, nemůže je po Vás již vymáhat. Bude-li i tak pro tyto náklady pokračovat v exekuci, postupuje se Návrhem na zastavení exekuce. Existují ale závazky, od kterých osvobozeni být nemůžete, které se musí po ukončení oddlužení doplatit, na které jsou po oddlužení i nadále vedeny exekuce ( § 416 odst. 1 IZ – Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví ).