Exekuce po insolvenci

Exekuce po insolvenci

Dobrý den, v návrhu na povolení oddlužení jsem neúmyslně neuvedl jednoho věřitele z doby pár měsíců před podáním žádosti (pohledávka po splatnosti). V době, kdy probíhalo přihlašování pohledávek jsem věřitele o probíhajícím insolvenčním řízení informoval emailem. Věřitel si pohledávku nepřihlásil (5000 kč).Může věřitel pohledávku vymáhat (např. Exekucne) po skončení úspěšné insolvence? V paragrafu 414/2 ins. Zákona se uvádí, že osvobození od placení pohledávek se vztahuje i na věřitelé, kteří své pohledávky nepřihlásili ač tak učinit měli…nevim jal si to vyložit?Je možno nějakým způsobem případně tuto mou chybu napravit? Nechci po insolvenci začínat tím, že bych měl hned další pohledávky. Mnohokrát děkuji za radu

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že jste insolvenční návrh podal před 1.6.2019 (od 1.6.2019 nemusí dlužník sdělovat a dokládat soudu všechny své věřitele). Ačkoliv byl dlužník do 31.5.2019 povinen předkládat soudu seznam svých věřitelů, rozhodující bylo, jací věřitelé přihlásili své pohledávky do insolvečního řízení. Pokud chtěl být věřitel zařazen do skupiny věřitelů, kterým bude z dlužníkových příjmů vyplácena určitá částka, musel svoji pohledávku řádně a včas přihlásit do insolvenčního řízení. Přitom dlužník není/nebyl povinen informovat své věřitele, že podal insolvenční návrh, a insolvenční soud vyrozuměl věřitele o zahájení insolvenčního řízení pouze tak, že na internetu v insolvenčním rejstříku zveřejnil vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Jestliže si pak věřitel v zákonné lhůtě (30 dní od rozhodnutí o úpadku) nepřihlásil svoji pohledávku, má smůlu a jeho pohledávka nebude uspokojena v insolvenčním řízení ani zčásti. Věřitel, který si nepřihlásil včas svoji pohledávku, nemůže pro tuto pohledávku podat žalobu (soud by řízení zastavil z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení). A pokud insolvenční soud osvobodí dlužníka od placení zbylých závazků, pak se toto osvobobození vztahuje i na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení řádně a včas nepřihlásili. Pokud by takový věřitel podal žalobu po skončení insolvenčního řízení, dlužník se ubrání tím, že soudu sdělí, že byl osvobozen od placení pohledávek a že se osvobození týká i pohledávek, které věřitel nepřihlásil do řízení řádně a včas. Soud by pak musel takovou žalobu zamítnout.