Exekuce po insolvenci

Exekuce po insolvenci

Dobrý den, v průběhu insolvenčního řízení mi zemřel manžel. Žádala jsem insol. Soud o placení dluhu za něj. Bylo mi schváleno. Po ukončení splácení, což je rok se ozval exekutor, že mám za manžela zaplatit dl.castku, která byla zaplacena v průběhu insolvence třetí osobou a teď nárokují úroky a poplatky exekutora. Důvodem je, že jsem převzala dědictví , kterým je byt v hodnotě 400000kc, tento mi však soud nechal, protože zde žijí se synem. Dluhy byly vyšší než cena nemovitosti. Mají na tyto kroky nárok. Už mi chtěli srážky z vdovského důchodu a poslali žádost o srážky zaměstnavateli

Odpověď

Dobrý den,

úmrtím přestal být Váš manžel účastníkem insolvenčního řízení a přestože se v oddlužení uhradily zjištěné přihlášky, může po skončení oddlužení věřitel po Vás jako dědici vymáhat jak úroky za dobu trvání insolvenčního řízení, tak exekutor své náklady. Nevím, jestli jste v dědickém řízení uplatnila výhradu soupisu majetku. Jestliže ano, odpovídáte pouze za dluhy manžela do výše Vašeho dědického podílu, jestliže jste výhradu soupisu neuplatnila, odpovídáte za pasiva v plném rozsahu.