Exekuce po insolvenci

Exekuce po insolvenci

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat jak je možné, že po pravomocně skončené insolvenci, mám aktivní exekuce z doby před insolvenci a dokonce i z doby insolvence? Podotýkám, že jsem žádné nové pohledávky neudělal. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

okamžikem, kdy soud zveřejní v insolvenčním rejstříku usnesení o úpadku, nedochází k zastavení exekuce, ale dochází k jejímu přerušení. Exekuce se tak po dobu trvání insolvenčního řízení neprovádí. Splní-li dlužník podmínky oddlužení a získá-li tzv. osovobozující usnesení, může dlužník podat u každého exekutora návrh na zastavení exekuce, a to z důvodu, že byl insolvenčním soudem osvobozen od placení zbylých pohledávek, že se toto osvobozující usnesení vztahuje i na pohledávku, která je předmětem exekuce, a že z tohoto důvodu je nepřípustné pro takovou pohledávku pokračovat v exekuci. Exekutor pak exekuci zastaví. V případě, že dlužník nezíská osvobozující usnesení, pokračuje se v (přerušené) exekuci po skončení insolvenčního řízení.

Pokud si exekutor nepřihlásí svoji pohledávku z titulu nákladů exekuce, a získá-li dlužník osvobozující usnesení, dojde k zastavení exekuce a exekutor nebude mít právo na náhradu svých nákladů (ty si měl přihlásit do insolvenčního řízení).