Exekuce na důchod

Exekuce na důchod

V roce 2005 byla vyhlášena exekuce. 17 let se nic nedělo. Nyní začíná být exekuce vymáhána. 2 jiné exekuce jsou vedeny na můj důchod ( přednostní a nepřednostní ). Jsem důchodce s příjmem cca 10000,- Kč. Vztahuje se na mě zákaz mobiliárních exekucí na důchodce s nízkým příjmem podle novely 286/2021 Sb. ?

Odpověď

Dobrý den,

§ 67 zák.č. 286/2021 Sb., který až na výjimky zakazuje provést exekuci prodejem movitých věcí, má-li povinný (dlužník) nárok na výplatu starobního důchodu ve výši nepřesahují základní sazbu minimální mzdy, nebo je-li povinný invalidní v 2. nebo 3. stupni invalidity, anebo je-li exekucí vymáhána pohledávka vzniklá před dovršením zletilosti povinného (dlužníka), se vztahuje na exekuční řízení zahájená po 31.12.2021. U exekucí, které byly zahájeny před 1.1.2022, je nadále možné provádět exekuci prodejem movitých věcí, resp. zabavovat movité věci i zmíněným osobám (poviným).

Od 1.1.2022 se začaly zastavovat exekuce, které byly zahájeny pro jistinu do částky 1 500 Kč, a které ke dni 1.1.2022 trvaly min. 3 roky, a v posledních 3 letech nebyla vymožena žádná částka. K zastavení exekuce nedojde, zaplatí-li oprávněný na výzvu exekutora zálohu na náklady exekuce. Zaplatí-li oprávněný zálohu na náklady exekuce, exekuce se prodlouží o další 3 roky.

Od 1.1.2023 se začnou zastavovat ostatní exekuce, které ke dni 1.1.2023 budou trvat min. 6 let, a v posledních 6 letech nebyla vymožena ani částka postačující na krytí nákladů exekuce. K zastavení exekuce nedojde, zaplatí-li oprávněný na výzvu exekutora zálohu na další vedení exekuce. Zaplatí-li oprávněný tuto zálohu, prodlouží se exekuce o dalších 6 let. Takto může být exekuce prodloužena nanejvýš dvakrát a nedojde-li v této lhůtě k vymožení ani částky postačující na krytí nákladů exekuce, exekutor exekuci zastaví.