Exekuce majetku

Exekuce majetku

Dobry den zajímalo by mě ,při exekuci na majetek kdy dlužník bytem v pronajmutem bytě ,vybavení bytu není dlužníka ale jeho rodícu s kterými v bytě žije v bytě , dlužník tím pádem nema žádný majetek jen oblečení na sebe ,jak. se provádí exekuce v tomto případě,smi exekutor vztoupit do bytu ve kterém dlužník žije,ale vybavení bytu ani být není jeho,jak se to řeší ?Děkuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

exekutor smí vstoupit do bytu, kde dlužník žije ( kde se zdržuje) bez ohledu na to, zda je tam dlužník hlášený. Exekutor vychází z domněnky, že v místě, kde se dlužník zdržuje, je i majetek dlužníka, takže může provést i soupis majetku, popř. jeho zajištění.  Pokud se již při soupisu podaří majiteli věcí prokázat, že se jedná o jeho majetek a ne majetek dlužníka, exekutor takové věci do soupisu nesepíše.  jestliže do soupisu zahrne věci, které patří jiné osobě než je dlužník, musí taková osoba ve lhůtě 30 dnů podat  k pověřenému exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. V  návrhu je nutné uvést a doložit  skutečnosti dotvrzují vlastnictví. V rozsahu, ve kterém exekutor návrhu na vyškrtnutí nevyhoví, může potom vlastník věcí podat k příslušnému soudu vyučovací žalobu.