Exekuce a vymáhání

Exekuce a vymáhání

Dobrý den,zajímalo by mě ,kdyz soud vydá rozhodnutí u dvou uveru po splatnost posle rozhodnutí na trvalé bydliště ,dlužníku neprošla žádost u soudu na insolvenci ,to znamená ,že dlužník propadne exekuci.Zajimalo by mě jak exekutor kontaktuje dlužníka a jak se dá s exekutorem sjednat exekuční splátky s čisté mzdy,toto nařizuje soud ?jde o dlužníka který kromě osobnich věcí nemá majetek na zabavení,jak se vyhnout exekučním zabavovacum majetku a mít srážky ze mzdy?děkuji za odpoved

Odpověď

Dobrý den,

předně je v zájmu dlužníka, aby si zajistil přebírání pošty. Pokud se v místě trvalého bydliště nezdržuje, může to být dosílkou na korespondenční adresu, zřízení adresy pro doručování, popř. aktivací datové schránky. Po nařízení exekuce pověřený exekutor posílá dlužníkovi výzvu k zaplacení. Na základě této výzvy má povinný možnost uhradit vymáhanou pohledávku a snížené náklady exekuce ve lhůtě 30 dnů. Pokud dlužník nemá prostředky na splacení dluhu, je vhodné v této době kontaktovat pověřeného exekutora a pokus se s ním sjednat splátkový kalendář. Způsoby provedení exekuce a jejich pořadí jsou stanoveny v exekučním řádu. Ke srážkám z příjmů dlužníka přistupuje exekutor jako prvním. Po obdržení exekučního příkazu provádí plátce příjmu dlužníka srážky ve výši, jejíž výpočet je stanovený právními předpisy. Pokud je výše prováděné srážky vzhledem k výši vymáhané pohledávky nízká, může exekutor přistoupit k dalším způsobům provádění exekuce, t.j. k přikázání pohledávky – zejména přikázání pohledávky z  účtu u peněžního ústavu, prodeji movitých věcí,…. Z výše uvedeného je zřejmé, že bez  komunikace s exekučním úřadem a hrazení splátek v dostatečné výši, se dlužník exekuci prodejem majetku  nevyhne.