Exekuce a insolvence

Exekuce a insolvence

Dobrý den, prosím o odpověď, jak bychom měli jako zaměstnavatel dále postupovat: Jeden z našich zaměstnanců spadl do dluhové pasti, bylo na něho vyhlášeno několik exekucí, které splácel podle pořadí srážkou ze mzdy a z výsluhové renty. Vzhledem k vysokým dluhům zažádal o oddlužení, které mu bylo zamítnut0 a na základě zažádání jednoho z věřitelů byl na jeho majetek vyhlášen konkurz, který již proběhl. Byla vydána Konečná zpráva a schválen Návrh rozvrhového usnesení (uspokojeno cca 57% nároku přihlášených věřitelů). 4.4. 2019 byla zveřejněna zpráva o splnění rozvrhového usnesení a 8.4. 2019 usnesení o zrušení konkurzu (ještě nenabylo právní moci). V současné době evidujeme vyrozumění od 3 exekutorů s platným exekučním titulem, že chtějí po konkurzu pokračovat ve srážkách ze mzdy. My jako zaměstnavatel jsme po dobu od ukončení odesílání srážek ze mzdy insolvenčnímu správci pokračovali ve srážkách a tyto jsou deponovány na našem účtu (jedná se cca o 70 tis. Kč). Nyní nás žádá zaměstnanec o vydání této deponované částky, přestože jeho dluhy trvají a exekutoři budou vymáhal zůstatky dluhů v nově vyčíslených hodnotách vč. přirostlého příslušenství. My jako zaměstnavatel se nebráníme vydání této částky, ale potřebujeme informaci, zda skutečně má dlužník právo na vydání deponovaných srážek, přestože jeho dluh nadále trvá a je několikanásobně vyšší něž deponované srážky.

Odpověď

Insolvenční řízení exekuce nezastavuje, pouze je přerušuje. Nebyl-li dlužník osvobozen od placení zbylých závazků (typicky v případě, kdy u dlužníka probíhal konkurz), pokračuje se po skončení insolvenčního řízení v exekuci (srážkách ze mzdy). Srážky, které již nepatří do majetkové podstaty, a nebudou tedy vyplaceny na účet insolvenčního správce, by měly být, podle mého názoru, po skončení insolvenčního řízení vyplaceny na účet exekutora, který je první v pořadí.