Exekuce

Exekuce

Dobrý večer potrebuji poradit má matka má dluhy ,darovala mě celý dům má zde věcné břemeno ,zemřela mě babička a již proběhlo dědické řízení kdy se matka vzdala ve prospěch dědy, který mě polovinu domu prodal.otázka zní jaky postih budu mít já jako syn ,jestli jde napadnout dědické řízení soudem jako účelové, a jak to bude s domem co mě matka darovala i když mela dluhy ale nebyla v exekuční rizenim ,o jejich dluhu jsem nevěděl

Odpověď

Dobrý den,

věřitel obecně může napadnout jakýkoliv právní úkon, kterým dlužník tvz. “uklízí” svůj majetek, aby nemohl být postižen exekucí. Jestliže Vám Vaše matka darovala svoji nemovitost v době, kdy již měla závazky po splatnosti, a pokud od darování neuplynuly ještě 3 roky, pak může její věřitel podat proti nabyvateli, tedy proti Vám, tzv. odpůrčí žalobu, kterou by se domáhal rozhodnutí soudu, že právní úkon, kterým došlo k převodu nemovitosti Vaší matky do Vašeho vlastnictví, je neplatný. Jestliže došlo k bezúplatnému převodu (darování) v posledních 3 letech a v době převodu již měla Vaše matka nějaký dluh po splatnosti, soud žalobě vyhoví. V takovém případě se nemovitost “vrátí” do jejího vlastnictví a věřitel, resp. exekutor ji bude moci prodat. Jelikož jste osobou blízkou, pohlíží se na Vás tak, jako že jste o dluzích své matky věděl, i když jste o nich třeba fakticky nevěděl. V případě toho podílu na nemovitosti, jehož se Vaše matka v rámci dědického řízení vzdala ve prospěch Vašeho dědy, od kterého jste pak ten podíl odkoupil, může věřitel postupovat obdobně, přičemž odpůrčí žalobu by v tomto případě podal na Vašeho dědu, ale protože ten již nevlastní ten podíl (prodal ho Vám), tak by se věřitel domáhal rozhodnutí, že je Váš děda povinen zaplatit tzv. obvyklou cenu nemovitosti (podílu).