Exekuce

Exekuce

Dobrý den. Prosím o radu co dělat. Exekuce oblepila věci v bytě přítele. Nabídla jsem že jim momentálně mohu poslat 20 000,- (celkový dluh 400 000,-). Bylo mi řečeno že ne že chtějí minimálně 200 000,- jinak věci ihned odvezou. Jde mi o to že potrebuji nějak ziskat čas na dohledání faktur ohledně toho že ty věci nejsou mé aby je neodvezli. Co eventuálně mohu udělat nebo kam se obrátit?
Předem Vám neskutečně děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

vlastník věcí, který je odlišný od dlužníka,  může podat k příslušnému exekutorskému úřadu návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Věci, ke kterým uplatňuje vlastnicé právo, musí identifikovat – nejlépe i číslem položky ze seznamu pořízeného exekutorem a doložit své vlastnické právo. Pro podání tohoto návrhu má lhůtu 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu dozvěděl. Pokud exekutor tomuto návrhu vlastníka věcí nevyhoví, může ten potom podat vylučovací žalobu. Zde pozor, žalovaným není exekutor ale oprávněný v dané exekuci.