Exekuce

Exekuce

Dobrý den,potřebuji poradit.V roce 2012 jsem vstoupila do insolvence,insolvenci jsem řádně ukončila v roce 2017.Tak se ptám jak je možné že mám exekuci z roku 2011.Vůbec to nechápu.Doufám že mi poradíte kam se mám obrátit nebo co mám dělat.Děkuji předem za odpověď Jolana Hvězdová

Odpověď

Dobrý den,

pokud se jednalo o insolvenci oddlužením a vy jste odbržela osvobozující usnesení, doporučuji, abyste si v první řadě  ověřila, pro jakou pohledávku je exekuční řízení vedené. V případě, že se jedná o pohledávku, na kterou se nevztahuje osvobozující usnesení (jedná se např. o  peněžitý trest nebo jinou majetkovou sankci uloženou v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,  náhradu škody způsobenou úmyslným porušením právní povinnosti a výživné ( § 416 osdt. 2 zák.č. 182/2006 Sb. v platném znění), je exekuce oprávněná.  Pokud bude exekuce vedena pro jinou, než zde uvedenou pohledávku, doporučuji podat návrh na zastavení exekuce. Ten se podává k exekutorskému úřadu, který je prováděním exekuce pověřený. V případě, že již bylo po skončení oddlužení v exekuci vymoženo nějaké plnění, požádejte zároveň  o jeho vydání.

Jestliže insolvence proběhla jinou formou, jednalo by se opět o oprávněnou exekuci.