Důchod v insolvenci

Důchod v insolvenci

Od prosince nastupují do řádného důchodu jak to bude dál když budu mít další příjem budu ještě pracovat dál insolvence mi končí za rok dekuji

Odpověď

Dobrý den,

při souběhu několika příjmů (typicky mzda a důchod) se insolvenční srážky vypočítávají zpravidla ze součtu obou příjmů. Doporučoval bych Vám informovat Vašeho insolvenčního správce (IS), že jste začal pobírat důchod, až takový stav nastane, a zeptat se ho, jak se budou vypočítávat a provádět další srážky. Existuje několik způsobů, jak se může v takovém případě postupovat. Pokud Vám IS neposkytne dostatečnou součinnost, obraťte se na insolvenční soud, sdělte mu, že jste začal ke mzdě pobírat i důchod, a požádejte ho, aby rozhodl, jak mají být srážky nadále prováděny. Soud by pravděpodobně rozhodl tak, že oba plátci (zaměstnavatel i ČSSZ) mají celý Váš příjem vyplatit na účet IS, a IS by uložil, aby Vám ze součtu obou příjmů vyplácel tzv. nezabavitelnou částku.