Dotaz o insolvenci

Dotaz o insolvenci

Dobrý den,platím 3,5 r insolvenci a je moznez že by mi vyšla práce v Anglií,kolik mi budou strhávat v cizine?abych dluh nezaplatila třikrát,když už mám zaplaceno 3,5 r u nás zeusmestnani.je možné zasílat splátku z mého účtu?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

smyslem oddlužení není přeplatit své dluhy. V okamžiku, kdy dlužník splatí 100% zjištěných pohledávek, stane-li se tak před uplynutím 5 let, podává insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení a soud v řádech několika týdnů vydává usnesení, jímž osvobozuje dlužníka od placení zbylých závazků. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí. Dojde-li k nějakému přeplatku, vrací jej insolvenční správce dlužníkovi.

Pokud nastoupíte do nového zaměstnání, jste povinna o této skutečnosti informovat Vašeho insolvenčního správce. Jedná-li se o zaměstnání v zahraničí, je třeba, abyste o této změně informovala také insolvenční soud a požádala jej o rozhodnutí, jak vysokou splátku máte poukazovat na účet insolvenčního správce. K této žádosti je třeba přiložit pracovní smlouvu a mzdový výměr, není-li mzda zakotvena v pracovní smlouvě, a dále je třeba vyčíslit (příp. i doložit) Vaše nezbytné náklady (výdaje) v zahraničí (např. náklady na bydlení, jídlo a dopravu). Soud poté vydá rozhodnutí, jímž Vám stanoví, jakou splátku máte poukazovat na účet insolvenčního správce.