Dotaz k insolvenci a možné změně

Dotaz k insolvenci a možné změně

Dobrý den. Mám dluhy zhruba mezi 200 až 250 tisíci Kč. Jsem zaměstnaný a plat mám kolem 23000 čistého. Vyživovací povinnost mám na 3 děti. Z toho jsou dvě ve společné domácnosti. Vlastním Škodu Octavii r.v. 1999. Protože mám nařízené srážky ze mzdy a mám i přednostní pohledávky, tak zvažuji insolvenci. Mám na vás pár otázek.: Pokud bych šel do insolvence a po té by byla novelizaci schválená insolvence na 3 roky a já už bych ji měl určenou na pět let, tak se mi změní doba na 3 roky, nebo uz mi zůstane na 5 let? Přišel bych i o auto? Pro naši rodinu je dost podstatný. Co když v tom období přijdu o práci? Dá se insolvence třeba na nějakou dobu pozastavit?

Odpověď

Dobrý den,

bude-li v budoucnu přijata novela insolvenčního zákona, díky níž dojde ke zkrácení oddlužení (splátkový kalendář) na 3 roky, bude se tato změna s největší pravděpodobností týkat řízení, která budou zahájena po nabytí účinnosti dané novely insolvenčního zákona, nebo řízení, u nichž bude usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po nabytí účinnosti dané novely. Dosavadní (již probíhající) řízení budou dokončena podle “starých” pravidel. Zda se bude taková novela vztahovat jen na nová řízení, nebo i na již probíhající, o tom rozhodnou zákonodárci (poslanci a senátoři).

Zda byste přišel o Váš vůz, to by záleželo na insolvenčním soudu. Ten rozhoduje o tom, jaký majetek dlužníka se bude zpeněžovat (prodávat). Dlužník může u insolvenčního správce podat návrh na vynětí určitého majetku ze soupisu majetku. V návrhu musí uvést, z jakého důvodu žádá o vynětí majetku. Nevyhoví-li insolvenční správce takovému návrhu, předloží jej věřitelskému výboru, aby se k němu vyjádřil. Nevyhoví-li insolvenční správce návrhu na vynětí majetku ani po vyjádření věřitelského výboru, předloží návrh na vynětí majetku insolvenčnímu soudu, který o něm rozhodne.

Dlužník může požádat soud o tzv. přerušení průběhu oddlužení, a to na dobu až 12 měsíců. Návrh na přerušení průběhu oddlužení přichází v úvahu zejm. v situaci, kdy dlužník nebude schopen platit ani minimální zákonnou splátku (tj. 2 178 Kč + případné výživné) déle než 3 měsíce. Dojde-li k přerušení průběhu oddlužení, prodlužuje se oddlužení (splátkový kalendář) o dobu, po kterou bylo oddlužení přerušeno.