Dotaz

Dotaz

Dobrý den, můj muž si vzal půjčku v bance a dlouhou dobu nebyl schopen ji splácet. Takže teď má zaplatit celou částku najednou (skoro 3/4 milionu) už to ma v řešení právník banky (banka už to neřeší). Pokud to nezaplatí hrozí mu soud a exekuce. Pak ma ještě půjčku u stejne banky ale malou, kterou splácí. Má nějakou možnost oddlužení, nebo se máme obávat příchodu exekutora?

Odpověď

Dobrý den,

dlužník musí mít minimálně dva věřitele, aby mohl požádat o oddlužení. Jelikož má Váš manžel pouze jednoho věřitele (skutečnost, že u něj má dva úvěry, nehraje žádnou roli), nemůže v současné době o oddlužení požádat. O oddlužení by mohl Váš manžel požádat nejdříve v okamžiku, kdy dojde k zahájení exekuce pro ten větší dluh. Dalším (druhým) věřitelem se pak stane exekutor s pohledávkou z titulu nákladů exekuce. Dodávám, že exekutor nechodí za dlužníkem hned na začátku exekuce, ale nejdříve za 3 měsíce od zahájení exekuce. Exekutor nejdříve zjišťuje majetek dlužníka tzv. od stolu (tímto způsobem zjišťuje zejména plátce příjmu, bankovní účty, motorová vozidla, nemovitosti) a zjištěný majetek postihuje (posílá plátci příjmu příkaz k provádění srážek z příjmu/mzdy/důchodu, bance posílá příkaz k zablokování bankovních účtů, katastrálnímu úřadu doručuje příkaz k zablokování nemovitostí). Teprve poté doručuje povinnému (dlužníkovi) vyrozumění o zahájení exekuce, vydané exekuční příkazy a výzvu k dobrovolné úhradě dluhu (dlužník může dluh zaplatit do 30 dnů od doručení této výzvy, takže minimálně do skončení této lhůty exekutor za dlužníkem nejezdí),