Doplnění návrhu

Doplnění návrhu

Dobrý den,
Mohu mít jen dotaz, vyzval nás soud doplnit návrh.
Cituji: doplní skutková tvrzení tak, že uvede konkrétní skutečnosti, a to z jakých
důvodů a kdy se dlužník dostal do úpadkové situace a jaká opatření činil
k jejímu odvrácení a na co byly finanční prostředky, které si půjčoval
Chápu správně, ze tedy musím napsat přesně kdy a jak a proč?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud jde o výzvu soudu k doplnění návrhu je nutné odpovědět na všechny její body. U úvěrů uvést, na co byly z nich získané prostředky použity, pokud sloužily k pořízení majetku, uvést. o jaký majetek šlo, zda ho máte, nebo jak s ním bylo naloženo. Dále uvést důvody, které vedly k tomu, že nejste  schopna závazky splácet ( snížení příjmu např. nemoc, ztráta zaměstnání,  nárůst výdajů – jakých a o kolik), jaké  jste činila kroky k zamezení úpadku – žádost o konsolidace nebo restrukturalizace úvěrů, odklad splátek, apod.). Zda a s jakým výsledkem jste se snažila o navýšení příjmů. Všechny tvrzené skutečnosti je dobré i prokázat. Pokud si sama nebude jistá, doporučuji formu a obsah doplnění konzultovat se zpracovatelem Vašeho návrhu.,